⭕دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

🔶فاطمه سلطانی نژاد

🔵سیستم های اطلاعاتی/استاد ارجمند:میر سپاسی

🔴کلاس روز دوشنبه ساعت ۱۰:۳۰-۱۲:۵۰📍معیارهای شایستگی در مدیریت

استوانه های هر تشکیلات و پایه های هر سازمانی برزمین سخت عقیده استوار است و معیارهای ارزشی، ثمره نهالی هستند که در زمین اندیشه می رویند، و لذا كلية چارچوبها، گزینشها، تقسیم مسئولیتها، شیوه های اجرا و اهداف، براساس معیارهای ارزشی تنظیم می شوند.

و در اینجا روشن کردن این نکته لازم است که آئین انسان ساز اسلام برای اداره جامعه خویش، در سازمانها و تشکیلاتش چگونه مدیرانی را برمی گزیند و برای انتخاب مدیری شایسته و لایق برچه معیارهائی تکیه میکند تا با کمال اعتماد و اطمینان بتواند در جهت بهتر رسیدن به اهداف مورد نظر

🔴آیا معیار در انتخاب مدیر تخصص است؟

🔵آیا برای تدین هم حسابی باز می شود؟

🔴یا هرکس در سودآوری مهارتی بیشتر داشته باشد؟

🔵و یا معیار شایستگی در مدیریت آنست که تسلیم محض قانون باشد؟

🔴و بالأخره مدیر لایق کسی است که بتواند رضایت همه همکارانش را بهتر جلب کند؟ ...

قبل از اینکه بر معیارهای شایستگی در مدیریت اسلامی تکیه کنیم لازم است نکته ای را یادآور شویم و آن اینست که جهان بینی ها، اعتقادها، بینشها و خلاصه طرز تفکرها هستند که معیارها و درجه شایستگی را مشخص می سازند.

📍ویژگیهای یک مدیر چیست؟

پیرامون معیارهای شایستگی در مدیریت اسلامی سخن گفته شد و سه معیار را بعنوان معیارهای اساسی و کلی در مدیریت اسلامی لازم دانستیم که عبارت بودند از «ایمان»، «علم و آگاهی» و «کفایت».

البته باید توجه داشت که اسلام این سه معیار را در کلیه کارها لازم می داند و هیچ مسئولیت ریز و درشتی را به فرد یا افرادی واگذار نمی کند، مگر اینکه دارای این سه خصوصیت باشد، ولی آنچه را که باید در بحث معیارهای شایستگی مدیر، بیشتر توضیح داد معیار «کفایت» است که باید آنرا بهتر و بیشتر بشناسیم.

می دانیم که «کفایت» نسبت بهرکاری معنی خاص خودش را می دهد چنانکه معیارهای کفایت در فرماندهی ارتش با معیارهای کفایت در مهندسی کشاورزی و همه اینها با معلمی در کلاس درس تفاوت فراوان دارد، زیرا سازمان بندیها، برنامه ها، شیوه های عملکرد، روحیه های مناسب، اهداف، میزان بار فرهنگی، اقتصادی، عاطفی همه و همه از مسائلی هستند که در کارها طبع خاصی را طالبند و لذا بعضی از مدیریتها به خاطر طبعی که دارند معیارهای کفایتی ویژه ای می خواهند.