باواریا رادیو سمفونی (Bavarian Radio symphony)

این #سمفونی معروف #آلمانی در سال ١٩۴٩ تأسیس شد و رهبران ارکستر «یوگن یوخم» و «رافائل کوبلیک»، «سرکالین دیویس» و «لورین مازل» بودند. کوچکترین #صدا در این سمفونی قابل تشخیص است که نشان‌ می‌دهد #نوازندگان آن بسیار #تکنیکی و #حرفه‌ای هستند.