یوهان سباستین باخ

یوهان سباستین باخ آهنگساز و نوازنده #ارگ و #هارپسیکورد اهل آلمان بود که آثارش برای دسته آواز، ارکستر و تک‌سازها، تقریباً تمام انواع متفاوت #موسیقی دوره #باروک را دربرمی‌گیرد و موسیقی آن دوران را به بلوغ خویش رسانده‌است. با وجود اینکه او شکل تازه‌ای را از موسیقی ارائه نکرد، ولی توانست سبک شایع در موسیقی آلمان را با فنون #کنترپوان، غنی سازد.

لطافت قوی موسیقی باخ و گستردگی حاصل هنر وی، او را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آهنگسازان غرب در سنت #تنال مشهور ساخته‌است.

ویژگی سبک آهنگسازی باخ بر بافت #کنترپوانی، نت پایه خطی و پیشروی هارمونیک در دومینانت‌ها و ریتم‌های محرک استوار است که با یکدیگر ترکیب می‌شوند و حسی از پیشروی را بوجود می‌آورند.

مانند بسیاری از آهنگسازان دیگر سبک باروک، موسیقی باخ به شکل #موتیفی متراکم است؛ الگوهای ملودیک و ریتمیک که در ابتدای یک اثر معرفی می‌شوند، پیوسته به‌وسیله برگشت‌های ملودیک و کنترپوانی، افزایش و کاهش در حین تکرارها و جوش و خروش و تحرک در نغمه‌ها، تغییر شکل می‌دهند.

امروزه «سبک باخ» بر تصنیفات موسیقایی، از سرودهای روحانی و آثار مذهبی تا آثار پاپ و راک، تأثیراتی گذاشته‌است. بسیار از تم‌های باخ بخصوص تم #توکاتا و #فوگ در ر مینور مکرراً در آثار موسیقی #راک استفاده شده‌اند و محبوبیت قابل توجهی یافته‌اند.

شهرت باخ در سال‌های پایان زندگی و پس از مرگ، افول کرد و آثار وی در مقایسه با آثار نوپدید سبک #کلاسیک، کهنه تلقی گشت. با وجود این، وی هیچگاه فراموش نشد. در این دوران آثاری از وی که بیش از دیگر آثار از آن‌ها قدردانی گردید و به آن‌ها توجه شد، آثار برای سازهای کلاویه‌ای بود که در این حوزه دیگر آهنگسازان همواره استادی وی را تصدیق کرده‌اند. #موتزارت، #بتهوون و #شوپن در میان مهم‌ترین ستایندگان وی بودند.