واسیلیس سالیاس

واسیلیس سالیاس #آهنگساز و #نوزانده برجسته #کلارینت یونانی است که اغلب شهرت او به دلیل همکاری با آهنگسازان بزرگ یونانی همچون میکیس تئودوراکیس، دیونیسیس ساووپولوس و از همه مهم‌تر همکاری او با ونحلیس می‌باشد.

او در سن ٩سالگی نواختن کلارینت را از پدرش آموخت و توانست دو سال بعد اولین کنسرتش را اجرا کند.

همچنین در سن ١۴سالگی، تسلط کامل بر کلارینت پیدا کرد و اولین آلبوم خود را به ثبت رساند.