رسم #عجیب در دوران #ویکتوریا (ملکه انگلستان،1837)

بعد از جرج چهارم #ملکه ویکتوریا که 18 سال داشت به تخت نشست. می‌توان گفت دوره ویکتوریا دوره اوج #انقلاب صنعتی #بریتانیا بود. قبل از دوره ویکتوریا، افراد ثروتمند گاهی سفارش می‌دادند که #چهره عضو #فوت شده خانواده‌شان #نقاشی شود، اما طبعا همه از نظر مالی این امکان را نداشتند. با همه‌گیر شدن #عکاسی، دیگر بیشتر مردم می‌توانستند با استفاده از این فن، #خاطره عضو از دست رفته را برای همیشه #جاودان کنند. اگر به این تصویرها دقت کنید متوجه عضو فوت شده در عکس خواهید شد.

#به_سبک_کلاسیک #رسم_عجیب_دوران_ویکتوریا #ملکه_انگلستان #عکس_عضو_فوت_شده #خاطره_جاویدان