لوئی بریل مخترع خط بریل برای نابینایان

لوئی بریل #مربی و #معلم اهل فرانسه و #مخترع یک سیستم خواندن و نوشتن برای استفاده #نابینایان بود. سیستم او با نام #خط بریل به‌طور گسترده‌ای در دنیا توسط نابینایان برای خواندن و نوشتن استفاده می‌شود.

او در سال ۱۸۰۹ در دهکده کوچکی در نزدیکی #پاریس به دنیا آمد. پدرش زین‌ساز بود و لوئی هم از همان کودکی دوست داشت مثل پدرش باشد، اما سه ساله بود که به دلیل فرورفتن درفش زیندوزی به هنگام بازی در کارگاه پدرش چشمش آسیب دید. نخست #کم بینا و سپس از هر دو چشم #نابینا شد.

لوئی هیچوقت #پیامدهای ناشی از این حادثه را قبول نکرد و همیشه معتقد بود که او هم می‌تواند مثل هر انسان عادی دیگری زندگی کند. او با کمک و راهنمایی یک کشیش محلی آرام آرام به سوی تحصیل سوق داده شد و تصمیم گرفت برای فراگیری خواندن و نوشتن خانه و خانواده‌اش را ترک کند و به مؤسسه نابینایان پاریس برود.

#خواندن و #نوشتن با حروف برجسته برای نابینایان بسیار #مشکل و وقت گیر بود و از همان ابتدا لوئی به صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کرد که #سیستم خواندن و نوشتنی درست کند که قابل دسترسی برای تمام نابینایان باشد و سرانجام در سن ۱۵ سالگی با الهام از #تاسی که یادگار پدرش بود و با اصلاح و مناسب‌سازی #خط ابداعی یک نظامی فرانسوی توانست الفبای #شش نقطه‌ای خود را اختراع کند که موسوم به خط #بریل گشت.

لوئی در سن بیست سالگی به عنوان معلم در مؤسسه نابینایان پاریس شروع به کار کرد و شاگردان مؤسسه همگی به فراگیری خواندن و نوشتن با استفاده از خط ابداعی لوئی بریل پرداختند. خطی که امروزه در سرتاسر دنیا به عنوان خط بریل شناخته شده‌است.

لوئی بریل خط خودش را به نگارش #نت موسیقی و #ریاضیات هم بسط داد و در کنار فعالیت‌هاش در مؤسسه نابینایان موسیقی‌دان قابلی هم شد که در کلیساهای پاریس در روزهای یکشنبه به نواختن #ارگ می‌پرداخت. او درضمن نوازنده #ویولنسل خیلی خوبی هم بود.

لوئی بریل در میانه راه زندگی با بیماری #سل روبرو شد که به خاطر شرایط بد زندگی در مؤسسه نابینایان بود و سر انجام او در ۴۳ سالگی، در پاریس چشم از جهان فروبست.

لوئی بریل #عمر کوتاه اما بسیار #پرثمری داشت و با #اختراع خودش# زندگی میلیون‌ها #انسان در سرتاسر دنیا را عوض کرد.