برج پیزا

برج کج #پیزا واقع شده در شهر پیزا در #ایتالیا، با وجودی که تنها برج کج جهان نیست، ولی از مشهورترین آنها در کل جهان می‌باشد.

آغاز ساخت این برج در دوره #رنسانس در ۹ آگوست ۱۱۷۳ با ساختن اولین طبقه که از سنگ #مرمر سفید با #ستون‌های بزرگ و زیبا بود و به #قوس‌هایی منتهی می‌شود، به انجام رسید. گفته می‌شود در آن دوره، ثروتمندان ایتالیا و طبقه #اشراف برای رقابت با یکدیگر مشهورترین هنرمندان و معماران را مأمور ساختن شاهکارهای #معماری می‌کردند.

در سال ۱۳۵۰، ساختمان برج به ارتفاع ۵۶٫۷۰ متر با تعداد ۷ زنگ در بالای آن به وزن بیش ۲۹ تن، پایان یافت. از آن زمان تا کنون و در مدت ۷٫۵ قرن مدام به #انحراف این برج افزوده شده و در حال حاضر ۲/۴ متر از خط اصلی خود انحراف پیدا کرده‌است.

این برج ۵۵ متر بلندی و هفت #ناقوس داشت، که به علت خطر #ریزش آن، ناقوس‌های آن به صدا درنمی‌آمدند. در آن ۳۰۰ #پله نصب شده‌است و ضخامت #پی‌های برج در حدود ۵ متر است که روی #ماسه، کار گذاشته شده‌اند. عده‌ای معتقد هستند همین امر سبب #کج شدن برج شده‌است. کارشناسان می‌گویند علت اصلی انحراف برج مربوط به #خاک زیربنای آن است که دارای ساختمان #اسفنجی می‌باشد. این منطقه از #شن و #خاک و #رس آبرفتی حاوی ۶۰ درصد #آب تشکیل شده و در حقیقت بنای برج روی یک زمین #باتلاقی ساخته شده‌است.