اولین کامپیوتر قابل برنامه‎ریزی!

#توماس هارولد فلاورز #مهندس بریتانیایی بود که اولین #کامپیوتر قابل برنامه‌ریزی را ابداع کرد. وی این کامپیوتر را در طول جنگ جهانی دوم و برای باز کردن #کدهای آلمان نازی اختراع کرد.