ماری آنتوانت و لوئی شانزدهم

ماری #آنتوانت آخرین ملکه پیش از انقلاب کبیر #فرانسه است. او همسر #لوئی شانزدهم بود. هنگامی که لویی به #پادشاهی فرانسه رسید ماری آنتوانت #شهبانوی فرانسه شد.

آنتوانت یک بانوی اشراف‌زاده، ولخرج و خوشگذران بود که از روند جامعه #آگاهی چندانی نداشت. گفته شده که زمانی که صدای انقلاب فرانسه بلند شده بود وی از کسی پرسید: که #مردم چه می‌خواهند؟ آن شخص پاسخ داد: گرسنه‌اند و #نان می‌خواهند. و شهبانو در جواب گفت: اکنون که نان ندارند چرا #شیرینی نمی‌خورند! اما هیچ #مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ماری آنتوانت این سخنان را بر زبان رانده باشد. در کل مردم فرانسه از او #بیزار بودند و این بیزاری را در #روزنامه‌های بومی آن زمان به نمایش می‌گذاشتند.

با اعلام جنگ اتریش به فرانسه در حال انقلاب، مردم خشمگین در ۱۰ اوت ۱۷۹۲ به پادشاهی لوئی شانزدهم بر فرانسه #پایان دادند. خانواده پادشاهی به #زندان افتادند و کوشش شاه و شهبانو برای گریز نافرجام ماند و سرانجام در ۱۶ اکتبر ۱۷۹۳ میلادی، در میدان کنکورد در پاریس، #گردن‌زده شد.

با بازگشت بوربون‌ها به سلطنت فرانسه و به قدرت‌رسیدن لوئی هجدهم، جسد ماری آنتونت و همسرش لوئی شانزدهم به کلیسای سلطنتی #سن‌دنُی منتقل و پس از طی مراسم تشریفاتی، در آن‌جا #دفن شد.