املین پنکهرست فعال حقوق زنان

#املین پنکهرست فعال حقوق #زنان اهل بریتانیا بود و گروه «#سافروجت» را برای کسب حق #رای زنان در بریتانیا ایجاد کرد.

وی در شهرک موس سایت در نزدیکی شهر منچستر در خانواده‌ای به دنیا آمد که پدر و مادرش هر دو فعال #سیاسی بودند. او در چهارده سالگی با #جنبش حق رای زنان آشنا شد. در سال ۱۸۷۹ با وکیلی به نام #ریچارد پنکهرست ازدواج کرد که ۲۴ سال از او بزرگ‌تر بود و به خاطر حمایتش از حق رای زنان #شهرت داشت.

املین پنکهرست معتقد بود که حق رأی زنان، زندگی سیاسی را از پایه #دگرگون خواهد کرد، و حس جدید #نوع‌دوستی و #اخلاق را به وجود خواهد آورد.

او پنج سال پس از مرگ همسرش اتحادیه سیاسی اجتماعی زنان را بنیان گذاشت. این سازمان همه زنان فعال برای حق رای زنان بود که وعده می‌داد فقط حرف نزند بلکه واقعاً دست به #عمل بزند. اعضای این اتحادیه به خاطر درگیری‌های فیزیکی که به قصد #اعتراض انجام می‌دادند خیلی زود شناخته شدند. آن‌ها پنجره‌ها را می‌شکستند و به مأموران پلیس #توهین می‌کردند. خود املین پنکهرست، دخترانش و برخی دیگر از اعضای فعال اتحادیه چندین بار با مجازات #زندان روبه‌رو شدند و آنجا دست به #اعتصاب غذا زدند.

بعد از درگیری‌های پی‌در‌پی سرانجام در سال ۱۹۱۸ قانونی تصویب شد که بر اساس آن به همه مردان بیش از ۲۱ سال و به همه زنان بالای ۳۰ سال حق رای می‌داد. از آنجایی که جنگ تازه به پایان رسیده بود و تعداد زیادی از مردان بریتانیایی #جان خود را از دست داده بودند، این تفاوت #سن رای‌دهندگان به حکومت اطمینان می‌داد که مردان هیچ وقت گروه #اقلیت رای‌دهنده نخواهند بود.