سرگذشت تلخ جیمز دین و پیر آنجلی

می‌گویند جیمز دین به شدت #عاشق پیر آنجلی بوده، در بیشتر محافل باهم حاضر می‌شدند و قرار بوده به‌زودی با هم ازدواج کنند، ولی مادر پیر مانع این ازدواج شده، زیرا جیمز کاتولیک نبود و در نتیجه مادر پیر ترتیب ازدواجش با ویک دامون را داد. یک سال بعد از این ماجرا جیمز به‌طور ناگهانی در اثر صاحنه #تصادف جان خود را از دست می‌دهد.

و پیر آنجلی که از ١۸ سالگی در سینما می‌درخشید، بعد از ۲١ سال بازی در کنار بزرگان آن روز سینما، از کرک داگلاس گرفته تا پل نیومن؛ در ٣٩سالگی به‌دلیل سوءمصرف مواد #خودکشی می‌کند. او قبل از آنکه خودکشی کند در نامه‌ای نوشته بود که جیمز دین تنها مردی بوده که وی واقعاً عاشقش بوده است.