سینمای کلاسیک

#سینمای #کلاسیک اصطلاحی در #تاریخ سینمای #جهان است که در صنعت #فیلم‌سازی #آمریکا بین سال‌های 1910 تا1960 میلادی مورد استفاده قرار گرفته بود.

روایت کلاسیک درباره اراده یک انسان و مبارزه او با موانع متعدد در راه پیمودن به سمت یک هدف مشخص است. #دیوید بوردول (نظریه‌پرداز فیلم و تاریخ‌نگار آمریکایی) معتقد است که این سبک از ایده‌های عصر #رنسانس و دوران تجدید #حیات بشری تأثیر پذیرفته که این ویژگی نقطه کانونی این سبک تلقی می‌شود. چند نمونه از فیلم‌های #معروف کلاسیک: کازابلانکا، جادوگر شهر از، برباد رفته، بلندی‌های بادگیر و...

#به_سبک_کلاسیک #سینمای_کلاسیک #روایت_کلاسیک #تاریخ_سینما #فیلم‌های_کلاسیک #کازابلانکا #جادوگر_شهر_از #برباد_رفته #بلندی‌های_بادگیر