جوزف پریستلی

#جوزف پریستلی #شیمیدان و #فیلسوف، انگلیسی سده هجدهم، و #مخالف کلیسای انگلستان و طرفدار جدایی #دین از #سیاست بود. کشف #اکسیژن به او نسبت داده شده ولی باوجود این، #کارل ویلهلم شیله سوئدی و #آنتوان لاووازیه فرانسوی هم مدعی یافتن اکسیژن هستند. برخی اعتقاد دارند که وی مخترع و سازنده مداد نیز هست.

پریستلی خانه‌ای در مجاورت یک #کارخانه آب‌جوسازی داشت. روزی به کارخانه رفت و #گازی را که از خمره‌ها بیرون می‌آمد، جمع‌آوری و آزمایشات و #تحقیقاتش را بر روی گازها آغاز کرد. روزی او قطعه چوبی را سوزاند و در معرض گازی که از خمره خارج می‌شد قرار داد و شعله چوب خاموش شد. پس از مدتی پریستلی طرز تهیه این گاز را یاد گرفت و آن را گاز #کربنیک نام نهاد.

او بارها و بارها دست به آزمایش زد. در یکی از همین آزمایش‌ها بود که گاز #کربنیک را در آب حل کرد و توانست برای اولین بار راه تهیه مشوربات #غیر الکلی را کشف کند. همین کشف بود که برای او مدال #طلا به ارمغان آورد. این کشف باعث #شهرت پریستلی شد. دولت فرانسه او را به #استادی آکادمی علوم انتخاب کرد.

پریستلی هیچگاه حاضر نشد از اکتشافاتش استفاده #مالی ببرد. او دوست داشت اکتشافاتش را در راه #پیشرفت علم و دانش بشری به‌ کار گیرد.