جان لوگی برد مخترع تلویزیون

جان لوگی بِرد #مهندس بریتانیایی، مخترع #تلویزیون و نخستین پخش #رنگی برنامه‌های تلویزیونی الکترونیکی بود. تلویزیون الکترومکانیکی که جان برد اختراع کرد نهایتاً توسط #ولادیمیر زورکین و #فیلو فارنزورث تکامل داده‌شده و به تلویزیون کاملاً الکترونیکی تبدیل شدند. موفقیت‌های جان لوگی برد در توسعه #فناوری پخش برنامه‌های #تلویزیونی و #سینمایی رنگی جایگاه ویژه‌ای در تاریخ تکامل تلویزیون به وی عطا کرده است.