پاراگرافی از کتاب سه‌شنبه‌ها با موری اثر میچ آلبوم

اگر می‌خواهی برای آدم‌های طبقه بالا پز بدهی زحمت نکش. آن‌ها همیشه به نظر حقارت نگاهت می‌کنند. اگر هم می‌خواهی برای زیر‌دست‌هایت پز بدهی باز هم زحمت نکش چون فقط حسودی‌شان را تحریک می‌کنی.

این نوع شخصیت کاذب تو را به جایی نمی‌رساند. فقط قلب باز است که به تو اجازه می‌دهد در چشم همه یک‌جور باشی!

#سه‌شنبه‌ها_با_موری

#میچ_آلبوم