پارارگرافی از #کتاب نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر اثر جرج ریتزر

تقویت آدم‌های #بی‌ارزش به زیان آدم‌های #ارزشمند، ستمکاری شدیدی است. این کار یک نوع تدارک عمدی فلاکت برای #نسل‌های آینده است. برای نسل‌های آینده هیچ مصیبتی بدتر از این نیست که جمعیت فزاینده‌ای از آدم‌های #کودن و #تنبل و #بدهکار را برایشان به ارث بگذاریم...

#ذات طبیعت این است که اگر آن‌ها به اندازه کافی برای #زندگی کردن شایستگی نداشته باشند، خواهند #مرد و چه بهتر که بمیرند.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#نظریه‌های_جامعه‌شناسی_در_دوران_معاصر

#جرج_ریتزر