پاراگرافی از کتاب از خودت برایم بگو اثر پابلو نرودا

ازمیان تمام چیزهایی که دیده‌ام

تنها تویی که میخواهم به دیدنش ادامه دهم

از میان تمام چیزهایی که لمس کرده‌ام

تنها تویی که می‌خواهم به لمس کردنش ادامه دهم.

خنده نارنج طعمت را دوست دارم.

چه باید کنم ای عشق؟

هیچ خبرم نیست که رسم عاشقی چگونه بوده است!

هیچ نمیدانم که عشق‌های دیگر چه سان‌اند؟

من با نگاه کردن به تو

با عشق ورزیدن به تو زنده‌ام .

عاشق بودن، ذات من است.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#از_خودت_برایم_بگو

#پابلو_نرودا