پاراگرافی از کتاب غرور و تعصب اثر جین وبستر

تعداد آدم‌هایی که من واقعاً #دوستشان داشته باشم زیاد نیست، تعداد کسانی که نظر #خوبی درباره‌شان دارم از آن هم #کمتر است. من هرچه بیشتر دنیا را می‌شناسم از آن #ناراضی‌تر می‌شوم‌. هر روز که می‌گذرد بیشتر معتقد می‌شوم آدم‌ها، شخصیت #ناپایداری دارند و نمی‌شود روی ظواهر #لیاقت یا #فهم و #شعورشان حساب کرد.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#غرور_و_تعصب

#جین_آستن