پاراگرافی از کتاب جهان همچون اراده و تصور اثر آرتور شوپنهاور

هر چه آگاهی بالاتر می‌رود، #افکار و ایده‌ها روشن‌تر و مرتبط‌تر، و ادراکات واضح‌تر، و حس‌ها عمیق‌تر و پرمایه‌تر می‌شوند.

به این ترتیب همه چیز، یعنی #احساس و #اندوه و #لذت و #محنت، ژرفای بیشتری می‌یابد.

اذهان سطحی و معمولی حتی قادر به لذت بردن واقعی نیستند؛

اینها در ظلمت عدم حساسیت به سر می‌برند.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#جهان_همچون_اراده_و_تصور

#آرتور_شوپنهاور