پاراگرافی از کتاب کلیدر اثر محمود دولت آبادی

کشنده‌تر از این چیست که آدم به کاری خلاف طبعش واداشته شود؟

کاری که آن از یک سو می‌رود و تو از دیگر سو. کاری از آن‌گونه که بر خلاف تو می‌رود. چنین لحظه‌هایی سرآمدنی نیستند. کش می‌آیند، درازا می‌یابند، سنگین می‌شوند، خمار و تنبل می‌شوند. زندگانی کند می‌شود، از خود وا می‌ماند و آدمی احساس می‌کند در برکه‌ای راکد ماندگار شده‌است.

برکه‌ای بی‌خیال جنبش در سر،

خری در گل مانده،

سایه دور نمی‌شود.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#کلیدر

#محمود_دولت_آبادی