پاراگرافی از کتاب کنت مونت کریستو اثر #الكساندر_دوما

در این دنیا نه #خوشبختی هست و نه #بدبختی

فقط قیاس یک حالت با حالتی دیگر است.

تنها کسی که حد اعلای بدبختی را شناخته باشد

میتواند حد اعلای خوشبختی را نیز درک کند...

می‌بایست انسان خواسته باشد بمیرد، تا بداند #زنده بودن چقدر خوب است...

پس زندگی کنید و خوشبخت باشید.

و

هرگز فراموش نکنید که تا روزی که خداوند بخواهد #آینده انسان را آشکار کند، همه شناخت انسان در دو کلمه خلاصه می‌شود

انتظار کشیدن و امیدوار بودن...