پاراگرافی از کتاب دفترهای مالده لائوریس بریگه اثر ریلکه

و حالا (چطور شرح بدهم؟)، حالا همه جا #ساکت بود.

ساکت، مثل موقعی که دردی قطع می‌شود. سکوتی بسیار ملموس و سوزان،

مثل زخمی که در حال خوب شدن است. می‌توانستم بی‌درنگ به خواب بروم،

نفس عمیقی بکشم و بخوابم. اما #حیرت بیدار نگاهم می‌داشت،

کسی در اتاق بغلی حرف می‌زد، اما آن هم در قلمرو #سکوت بود.

باید طعم این سکوت را چشید تا فهمید چگونه است، نمی‌شود تعریفش کرد.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#دفترهای_مالده_لائوریس_بریگه

#راینر_ماریا_ریلکه