نوشته‌ای از چارلز بوکفسکی

عجب #سیرکی است!

همه‌مان خواهیم #مُرد.

این مساله به تنهایی

باید کاری کند که یکدیگر را #دوست بداریم،

ولی نمی‌کند.

ما با چیزهای بی اهمیت و #مبتذل،

#کوچک شده‌ایم،

#ترور شده‌ایم.

ما در "هیچ" هضم شده‌ایم.