پاراگرافی از کتاب عقاید یک دلقک اثر هاینریش بل

من می‌توانم مثل یک #حیوان بخوابم، اغلب بدون #رویا و برای چند دقیقه؛ با وجود این احساس می‌کنم که به اندازه‌ یک ابدیت از زندگی دور بوده‌ام؛ گویی سرم را پشت دیواری کرده‌ام که در پس آن بی‌انتهایی تاریک، #فراموشی و استراحت همیشگی وجود دارد...

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#عقاید_یک_دلقک

#هاینریش_بل