پاراگرافی از کتاب زوربای یونانی اثر نیکوس کازانتزاکیس

دنیا به این خاطر در آشفتگی فرو رفته که هیچ کاری به طور کامل انجام نمی‌گیرد.

حرف را ناتمام می‌گذاریم،

نیکی را تکمیل نمی‌کنیم.

خداوند از نیمه اهریمنان بیشتر بدش می‌آید

تا از #ابلیس محض!

#نیکوس_کازانتزاکیس

#زوربای_یونانی