پاراگرافی از کتاب سه‌شنبه‌ها با موری اثر میچ آلبوم

من در تمام عمرم هرجا که رفتم آدم‌هایی را دیدم که در پی #تصاحب چیزهای نو هستند، تصاحب ماشین نو، تصاحب یک ملک جدید، تصاحب اسباب بازی جدید.

بعد هم دوست دارند به همه بگویند می‌دانی به تازگی چی خریده‌ام؟ میدانی تازگی‌ها چی خریده‌ام؟

می‌دانی تفسیر من از این‌ها چطور بوده است؟

این‌ها در اصل تشنه #عشق بوده‌اند ولی به جای عشق، اینها را جایگزین کرده‌اند.

آنها اشیا بی‌جان را به جان پذیرفته‌اند و انتظار محبت از آنها دارند؛ اما فایده‌ای ندارد.

شما نمی توانید مواد بی‌جان را جایگزین عشق کنید، جایگزین عطوفت، لطافت یا حس دوستی کنید...!

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#سه‌شنبه‌ها_با_موری

#میچ_آلبوم