نوشته‌ای از #چیما_ماندا_گزی

جامعه به دخترهای جوان یاد می‌دهد که دوست داشته شدن،

دلیل اصلی زندگی آن‌هاست و زن‌ها باید برای دوست داشته شدن،‌

خود را عوض کنند. خیلی مزخرف است!

جهان جایی فوق العاده، متنوع و چندبعدی است

و همیشه کسی هست که شما را دوست داشته باشد.

شما لازم نیست خود را تغییر دهید.