پاراگرافی از کتاب وقتی نیچه گریست اثر اروین یالوم

برای اینکه دو نفر برای هم #خوب باشند،

هر کدام باید ابتدا برای #خود خوب باشد.

تا موقعی که متوجه #تنهایی خود نشویم،

از دیگری به عنوان #سپری در مقابل تنهایی استفاده می‌کنیم.

فقط کسی که بتواند مثل عقاب #شجاعانه زندگی کند،

قادر است به دیگری #عشق پیشکش کند...

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#وقتی_نیچه_گریست

#اروین_یالوم