پاراگرافی از کتاب ناتور دشت اثر جروم د سالینجر

از نشونه‌های یه آدم #بی‌تجربه

اینه که دلش می‌خواد با #شرافت

برای هدفی که داره #جونش رو فدا کنه...

و از نشونه‌های یه آدم #باتجربه

اینه که با کمال #فروتنی

در کنار هدفش به #زندگی ادامه میده.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#ناتور_دشت

#جروم_د_سالینجر