نوشته‌ای از #کارل_گوستاو_یونگ

آنان که از اتفاقات ناگوار زندگی خود چیزی نمی‌آموزند،

وجدان هستی را مجبور می‌کنند تا آن اتفاقات را، تا آنجا که نیاز باشد تکرار کند،

تا آن چیزی را که آن اتفاقات ناگوار می‌خواهند آموزش دهند، یاد گیرند.

آنچه که نفی می‌کنی تو را شکست می‌دهد،

آنچه که قبول می‌کنی تو را تغییر می‌دهد...!