پاراگرافی از کتاب زبان بدن اثر #آلن_پیز

زمانی که می‌گوییم «احساس می‌کنم او به من #دروغ گفته» منظور این است که حرکات بدن او با گفتارش مغایر بوده است... زنان در این زمینه به طور کلی هوشمندتر از مردان می‌باشند؛ از این رو است که آنها معروف به داشتن «حس شهودی» شده‌اند. زنان در درک رفتارهای غیر کلامی توانایی ذاتی دارند، کما این که در مشاهده جزئیات نیز تیزبین می‌باشند. به همین دلیل عده مردانی که بتوانند به همسران خود دروغ بگویند، زیاد نیست.

حس شهودی بیشتر در آن دسته از زنانی که بچه بزرگ کرده‌اند مشاهده می‌شود. در برقراری ارتباط با بچه‌ها در چندین سال اول زندگی آنها، زنان ناچارند بر زبان غیر کلامی تکیه کنند؛ و به همین خاطر است که اغلب آنان در مذاکره و مباحثه هوشمندترند.