پاراگرافی از کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف دوبلی

سه سال قبل، تجربه تازه‌ای را شروع کردم. "#ممنوعیت خواندن و شنیدن اخبار".

حق اشتراک تمام #روزنامه‌ها و #مجلاتم را لغو کردم. از شر #تلویزیون و #رادیو خلاص شدم. نرم‌افزار #اخبار را از روی آیفونم حذف کردم. دست به هیچ روزنامه‌ای نمی‌زدم و وقتی در هواپیما کسی به من پیشنهاد خواندن مطلبی را می‌داد، عمدا به سمت دیگری نگاه می‌کردم.

چند هفته اول #سخت بود، خیلی سخت. مدام می‌ترسیدم چیزی را از دست بدهم. اما بعد از مدتی، #جهان‌بینی تازه‌ای داشتم. نتیجه‌اش بعد از سه سال:

#افکار صریح‌تر،

#دید ارزشمندتر،

#تصمیمات بهتر،

و #زمان بسیار بیشتر.

و بهترین نکته؟

هیچ چیز مهمی را از دست نداده بودم...

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#هنر_شفاف_اندیشیدن

#رولف_دوبلی