پاراگرافی از کتاب داشتن یا بودن؟ اثر اریک فروم

" همه چیز گذرا و فانی است، فقط #اوست که می ماند "

تمام تلاش ما برای آنکه " قرار" و "ثبات" را در این دنیا حفظ کنیم، محکوم به #شکست است.

ما برای آنکه "قرار" را حفظ کنیم، بی‌قرار می‌شویم،

هرگاه سعی می‎کنیم پدیده‌ای را همان‌طوری که هست حفظ کنیم،

دچار #اضطراب و #رنج فراوان برای "حفظ قرار" آن پدیده می‌شویم.

بی‌قراری آدم‌ها عمدتا نتیجه این است که به دنبال #قرار می‌گردند.

فقط بی‌ثباتی است که ثبات دارد.

و ما مدام در حال نقض این مهم‌ترین #قانون جهان هستیم.

مدام می‎خواهیم #قرار و #ثبات را حفظ کنیم در حالی که اصل جهان بر #بی‌ثباتی است.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#داشتن_یا_بودن

#اریک_فروم