نوشته‌ای از #احمد_شاملو

من خویشاوند نزدیک هر انسانی هستم که #خنجری در آستین پنهان نمی‌کند.

نه ابرو به هم می‌کشد و نه #لبخندش ترفند #تجاوز به حق نان و سایبان دیگران است.

نه #ایرانی را به #غير ايرانى ترجیح می‌دهم و نه غير ايرانى را به ایرانی.

من یک #بلوچ کرد و #فارسم، یک #فارسی زبان #ترک، یک #آفریقایی #اروپایی #استراليايى #آمریکایی #آسیایی‌ام.

یک سیاه پوست زرد پوست سرخ پوست‌ام. که نه تنها با خودم و دیگران کمترین مشکلی ندارم، بلکه بدون حضور دیگران وحشت #مرگ را زیر پوستم احساس می‌کنم.

و من #انسانی هستم درجمع انسان‌ها در سیاره مقدس #زمین که بدون #دیگران معنایی ندارم.