پاراگرافی از کتاب وقتی خاطرات دروغ می‌گویند اثر سی بل هاگ

ما همیشه #زندگی را بدیهی فرض می‌کنیم، نه؟ فکر می‌کنیم سال‌های زیادی پیش رو داریم و برای تمام کارهایی که قرار است در #آینده انجام بدهیم #برنامه‌ریزی می‌کنیم.

به این فکر کردم که هر کدام از ما چه #زمان زیادی را با #ناراحتی تلف می‌کنیم، کارهایی را که نمی‌خواهیم، انجام می‌دهیم و هرگز خودمان را #راضی نمی‌کنیم؛ چرا که فکر می‌کنیم برای آنکه بالاخره کاری را که می‌خواهیم انجام بدهیم وقت زیادی باقی مانده است.

اما اینطور نیست زندگی ممکن است در یک #ثانیه تغییر کند، ممکن است در یک لحظه #متلاشی شود و بهم بریزد و آن وقت، برای انجام دادن کارهایی که به #تاخیر انداخته‌ایم خیلی #دیر است...

#وقتی‌_خاطرات _دروغ_مي‌گويند

#سی_بل_هاگ