پاراگرافی از کتاب مرد ماسه‌ای اثر نیل گیمن

من #فهرستی از آنچه در #مدرسه به ما یاد نمی‌دهند را تهیه کرده‌ام:

آن‌ها به ما یاد نمی‌دهند که چگونه کسی را #دوست بداریم.

آن‌ها به ما یاد نمی‌دهند که چگونه در #شهرت به درستی زندگی کنیم.

آن‌ها به ما یاد نمی‌دهند که چگونه در #گمنامی ، از زندگی #لذت ببریم.

"آن‌ها به ما یاد نمی‌دهند که چگونه از کسی که دوستش نداریم #جدا شویم"

آن‌ها به ما یاد نمی‌دهند که به آنچه در #ذهن دیگری می‌گذرد فکر کنیم.

آن‌ها به ما یاد نمی‌دهند که به کسی که در حال #مرگ است چه بگوییم.

آن‌ها به ما هیچ چیزی را که #ارزش یاد گرفتن داشته باشد ، یاد نمی‌دهند.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#مرد_ماسه‌ای

#نیل_گیمن