پاراگرافی از کتاب نام من سرخ اثر اورهان پاموک

من، #شیطان، چیزی که الان ناراحتم کرده کار این #نقاش‌هاست. همیشه خدا منو این جوری می‌کشن، #شاخ و #دم و #دندون‌های بلند و #موهای کثیف و #چشم‌های سرخ و...

خدا منو از #بهشت اخراج کرده، قبول. با شماها پدرکشتگی دارم، قبول. کارم #وسوسه آدم‌ها و به دردسر انداختن اوناست، یعنی شماهاست، این هم قبول. ولی انگار پاک یادتون رفته ناسلامتی من یه #فرشته‌ام‌ها. حالا حتماً برای وسوسه کردن لازمه که شبیه #غول و #دیو و #اژدها باشی؟

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#من_سرخ

#اورهان_پاموک