پاراگرافی از کتاب یک مرد اثر اوریانا فالاچی

انسان با #مرگ می‌تواند مقابله کند، #شکنجه را می‌شود تحمل کرد، ولی #سکوت را نه. در وهله اول به‌نظر می‌رسد که سکوت ضرری نداشته باشد و برعکس حتی به‌درد بیشتر و بهتر #فکر کردن بخورد، ولی خیلی زود متوجه می‌شوی که خیلی کمتر و بدتر فکر می‌کنی، زیرا #مغز فقط از حافظه استفاده می‌کند و نتیجتا #تهی‌تر می‌شود. انسانی که با هیچکس حرف نمی‌زند و هیچکس با او حرف نمی‌زند مثل #چاهی است که هیچ چشمه‌ای به آن نمی‌ریزد، کم کم #آبش می‌گندد و بخار می‌شود.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#یک_مرد

#اوریانا_فالاچی