پاراگرافی از کتاب کوه پنجم اثر پائولو کوئیلو

وقتی #انسانی به طرف سرنوشتش می‌رود، اغلب اوقات مجبور می‌شود #مسیرهایش را تغییر دهد. در مواقع دیگر، #نیروهای پیرامونش بیش از حد #قدرتمند هستند و او ناچار است #شجاعت و #اراده‌اش را کنار بگذارد...

اما هیچ‌کس قادر نیست از خواسته‌هایش #چشم‌پوشی کند. حتی اگر مواقعی پیش بیاید که فکر کند #دنیا و دیگران قدرتمندترند. سرّ کار این است: #تسلیم نشدن.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#کوه_پنجم

#پائولو_کوئیلو