پاراگرافی از کتاب سخن عاشق اثر رولان بارت

#تابستان با شکوهی است و من اغلب در باغستان لوته از درخت‌ها بالا می‌روم و با #چوب درازی از بلندترین شاخه‎ها گلابی می‌چینم. لوته آن پایین می‌ایستد و #میوه‌هایی را که من می‌اندازم می‌گیرد.»...

روزی من این #صحنه را به خاطر خواهم آورد و خود را در #گذشته گم خواهم کرد.

صحنه #عاشقانه، همانند اولین #دلربایی، تنها از دخل و تصرفاتی در پسا حادثه تشکیل می شود.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#سخن_عاشق

#رولان_بارت