پاراگرافی از کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری

#شازده کوچولو به سیاره دوم رفت.

آنجا فقط یک #پادشاه تنها زندگی می‌کرد.

بعد از ملاقاتی کوتاه،

شازده کوچولو خواست که #سیاره را ترک کند. اما #فرمانروا که دلش می‌خواست او را نگه دارد گفت:

نرو، تو را #وزیر دادگستری می‌کنیم.

شازده کوچولو گفت:

اینجا کسی نیست که من او را #محاکمه کنم.

فروانروا گفت:

خب، خودت را محاکمه کن!

این #سخت‌ترین کار دنیاست!

اینکه بتونی درباره خودت #قضاوت درستی داشته باشی و #عادلانه خودت رو محاکمه کنی...

#شازده_کوچولو

#آنتوان_دوسنت_اگزوپری