پاراگرافی از کتاب فراتر از بودن اثر کریستین بوبن

#دوستت دارم ...

این #رمزگونه کلامی‌ست که شایسته‌ تعبیر تو در طول قرن‌هاست.

کلامی که وقتی به #درستی بیان می‌شود،

تمام #هدف و لطافتش را هدیه می‌کند...

دوستت دارم ...

و این جمله‌ایست که هرگز آن را به زبان #گذشته نخواهم نوشت ...

دوستت دارم ...

این کلام #زنده می‌ماند و تمام طول زندگی‌ام،

مدت زمانی ست که برای بیان آن لازم است؛

نه بیش و نه کمتر...

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#فراتر_از_بودن

#کریستین_بوبن