پاراگرافی از کتاب خداحافظ گری کوپر اثر رومن گاری

بعد از سی سال، حالا می‌دونی چه جوری #وقت می‌گذرونه؟

دفتر راهنمای #تلفن رو می‌خونه.

فقط برای اینکه با #واقعیت و آدم‌های واقعی #تماس داشته باشه.

یه مجموعه کامل از این #راهنماها جمع کرده.

میگه دفتر تلفن، یکی از بهترین #کتاب‌هاییه که نوشته شده.

همه‌اش واقعیته، پر از آدم‌هاییه که #حقیقتا وجود دارن.

بعضی وقتا، معمولا نیمه شبا، شماره تلفن #خودش رو میگیره

تا مطمئن بشه که واقعا وجود داره و مشغول #دروغ گفتن به خودش نیست.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#خداحافظ_گری_کوپر

#رومن_گاری