پاراگرافی از کتاب دنیای سوفی اثر یوستین گردر

مهمترین چیز در #زندگی چیست؟ اگر این سوال را از کسی بکنیم که سخت #گرسنه است، خواهد گفت #غذا. اگر از کسی بپرسیم که از #سرما دارد می میرد، خواهد گفت #گرما. و اگر از آدمی تک و #تنها همین سوال را بکنیم، لابد خواهد گفت #مصاحبت آدمها.

ولی هنگامی که این نیازهای اولیه برآورده شد. آیا چیزی می‌ماند که #انسان بدان نیازمند باشد؟ فیلسوفان می‌گویند بلی... و آن این است که بدانیم که ما #کیستیم و در اینجا چه می‌کنیم؟"

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#دنیای_سوفی

#یوستین_گردر