پاراگرافی از کتاب ملال پاریس اثر شارل بودلر

به کدام #اهریمنِ خیرخواه مدیونم

لذتِ این سان #احاطه شدن با #راز، با #سکوت، با #راحتی و روایح را!

ای نشئه بهشتی! آنچه عموما زندگی‌اش می‌خوانیم حتی در #سرشارترین و #شادترین اوقاتش یکسر غیر از آن حیاتِ اعلایی‌ست که اینک آشنای من‌ست و #دقیقه به دقیقه و #ثانیه به ثانیه از آن می‌چشم!

نه دیگر دقیقه ای در کار نیست، دیگر ثانیه ای در کار نیست! #زمان ناپدید شده ست؛

اکنون این #ابدیت ست که حکم می‌راند، ابدیتی از #لذت!

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#ملال_پاريس

#شارل_بودلر