پاراگرافی از کتاب انسان‌ها اثر #مت_هیگ

انسان‌ها، به شکل یک #قانون،

آدم‌های #دیوانه را دوست ندارند

مگر اینکه نقاش‌های خوبی باشند

و آن هم فقط بعد از مرگ‌شان...

اما مفهوم دیوانگی روی زمین

خیلی نامشخص و متناقض به نظر می‌رسد.

آنچه در یک حوزه کاملا عاقلانه است،

در حوزه‌ی دیگر دیوانگی تعبیر می‌شود!

انسان‌های اولیه بدون هیچ مشکلی

برهنه این طرف و آن طرف می‌رفتند.

انسان‌های خاصی، بیشتر در جنگل‌های مرطوب استوایی هنوز این کار را می‌کنند.

بنابراین باید نتیجه گرفت

دیوانگی گاهی به #زمان مربوط می‌شود

و گاهی به کدپستی...

به طور کلی، نکته‌ مهم این است که

اگر می‌خواهید روی زمین عاقل به نظر برسید،

باید در جای درست باشید،

درست لباس پوشیده باشید،

حرف‌های درست بزنید

و فقط روی علف‌هایی که از نوع درستی است، قدم بگذارید...!