پاراگرافی از #کتاب در باب حکمت زندگی‌ اثر آرتور شوپنهاور

#انسان وزن بدن خود را #احساس نمی‌کند، اما وقتی اجسام خارجی را به حرکت در می‌آورد، وزن آن‌ها را احساس می‌کند! همینطور متوجه #کمبودها و #عیوب خود نمی‌شود، بلکه کمبود و عیب دیگران را می‌بیند! اما حسن این امر عبارت از این است که دیگران برای هرکس چون آینه‌ای هستند که در آن همه نوع عیب، کمبود، بی‌ادبی و خصوصیت #نفرت‌آور خود را به آشکار می‌بیند!

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#در_باب_حکمت_زندگی

#آرتور_شوپنهاور