نوشته‌ای از گابریل گارسیا مارکز

باید #جهان را بهتر از آنچه تحویل گرفته‌ای، تحویل بدهی، خواه با #فرزندی خوب یا #باغچه‌ای سرسبز. اگر فقط یک نفر با بودن تو #ساده‌تر نفس کشید، یعنی تو #موفق شده‌ای.

#گابریل_گارسیا_مارکز