پاراگرافی از کتاب سقوط اثر آلبر کامو

و من می‌دانم، دوست عزیز، که چه می‌گویم. زمانی بود که نمی‌دانستم چگونه خود را از این لحظه به لحظه‌ بعد برسانم. بلی، می‌توان در این جهان #جنگ کرد، ادعای #عشق را درآورد، همنوع خود را #شکنجه داد، در روزنامه‌ها خودی نمود، یا ساده‌تر از اینها در حال بافتن از همسایه‌ خود بد گفت. اما، در پاره‌ای موارد، ادامه دادن، فقط ادامه دادن، مافوق قدرت بشر است.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#سقوط

#آلبر_کامو