پاراگرافی از کتاب راه های برگشتن به خانه اثر آله‌خاندرو سامبرا

#خارق‌العاده است #چهره‌ كسى كه #دوستش داريم

چهره‌ كسى كه با او #زندگى كرده‌ايم،

كه #فكر مى‌كنيم او را مى‌شناسيم،

كه شايد تنها چهره‌اى است كه مى‌توانيم آن را #توصيف كنيم، كه سال‌ها از نزديک به آن نگاه كرده‌ايم.

به نظرم #زيبا و تا حدى #هراس‌آور است وقتى متوجه مى‌شويم حتی همين چهره هم ممكن است #ناگهان، بى‌اينكه بتوانيم پيش‌بينى كنيم، حالت‌هايى #تازه پيدا كند! حالت‌هايى كه #پيش‌تر ابداً نديده‌ايم...

حالت‌هايى كه شايد ديگر #هيچوقت نبينيم...

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#راه‌های_برگشتن_به_خانه

#آله_خاندرو_سامبرا